วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วัฒนธรรมไทย กับดีไซน์ คัลเจอร์ shows.voicetv.co.th

รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา อาทิตย์ 31 ก.ค. 54 ชวนคิดเล่นเห็นต่างกันในเรื่​่อง วัฒนธรรมไทย กับ ดีไซน์คัลเจอร์ จะสามารถอยู่ร่วมกันได้หรืออไม่​ อย่างไร Produced by VoiceTV
http://shows.voicetv.co.th/kid-len-hen-tang/15223.html

ชาตินี้' หรือ 'ชาติไหน' ที่วัฒนธรรมแบบไทยจะผงาดสู่เวทีโลก

http://shows.voicetv.co.th/kid-len-hen-tang/5454.html?page=3คิดเล่น คิดต่าง กับ ความสำเร็จของกระแส 'เค ป๊อบ' แดนกิมจิ สู่ความเป็นไปได้ที่ 'ที ป๊อบ' 'วัฒนธรรมแบบไทย' จะก้าวไกลสู่เวทีโลก

จากความแรงของเทรนด์กิมจิ สู่คำถามมากมายในสังคมไทย เช่น เพราะเหตุใด วัฒนธรรมแบบไทย หรือ 'ที ป๊อบ' จึงหลุดโผ ไม่ติดรายชื่อกระแสวัฒนธรรมส่งออก ทำไมเมื่อนึกถึงเมืองไทย ต่างชาติจะคิดถึงแต่วัด? ทำไมผู้ใหญ่ไม่พอใจ เมื่อเด็กไทยคลั่งวัฒนธรรมข้ามชาติ, และเป็นไปได้หรือไม่ ที่วัฒนธรรมแบบไทย จะก้าวไกลในระดับสากล


เหตุผลหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างวัฒนธรรม 'ที ป๊อบ' ของเยาวชน การไม่เปิดให้สร้างอัตลักษณ์หรือเวทีใหม่ของความเป็นไทยสำหรับวัยรุ่น - ห้ามใส่สายเดี่ยว, นุ่งสั้น, กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนมีน้อย, การเลี้ยงลูกแบบพะเน้าพะนอ ยกตัวอย่าง การทำงานหนักของแม่ ในการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูก การลงทุนเพื่อการศึกษาของลูก ไม่มีมิติการเรียนรู้เรื่องชีวิต และสังคม เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีวิญญาณกบฏ

นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคด้านการยึดติดกับความเป็นไทยแบบดั้งเดิมที่ “ถูกสร้าง” ขึ้นมา อาทิ การร่ายรำ-กรมศิลป์ ที่ก็ไม่ได้เป็นของเก่าจริงแต่เป็นสิ่งที่เพิ่ง “ทำ” กันขึ้นมา ชุดไทยเก้ารัชกาลก็ออกแบบโดย ปิแอร์ บัลแมง ชุดแอร์โฮสเตสไทยก็ปิแอร์ บัลแมง ออกแบบ ไม่เห็นมีใครโวยว่าไปเอาคนฝรั่งเศสมาออกแบบชุดไทย? สวมลุมฯ ของเราออกแบบโดย แลนสเคปชาวอิตาลี

ความเป็นไทย ไม่ได้อยู่ที่ชุดไทย โจงกระเบน ไม่ได้อยู่ที่คุณเขียนเลขไทยเป็นหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ที่คุณร้องเพลงหนักแผ่นดินบ่อยแค่ไหน ไม่ได้อยู่ที่การปลาบปลื้มว่าบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องบ้านเมืองมาให้ เรา เราต้องหวงแหน

ปัญหาของคนไทยกับความเป็นไทย ในปัจจุบันคือกปํญหาของคนที่ไม่รู้จัก “อดีต” ของตนเอง และไม่เคยรับรู้ว่า “อดีต” ย่อมมีหลายเวอร์ชั่น แต่คนไทยมักจะเลือกเชื่อเวอร์ชั่นของ “ราชการ” หรือเอา Concept ปัจจุบันไป ทำความเข้าใจอดีต เช่น กรณีเรื่อง อดีต ว่าด้วยการเสียดินแดน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยที่เจ็บปวดเรื่องการเสียดินแดน ไม่เคยเข้าใจว่าแนวคิดว่าด้วยอธิปไตยเหนือดินแดนเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นใน สมัยศตวรรษที่ 19 ดังนั้น ก่อนหน้านี้ไม่มีความคิดเรื่อง “เสียดินแดน” ดังนั้นประวัติศาสตร์ว่าด้วยการเสียดินแดนเป็นประวัติศาสตร์ที่คนปัจจุบัน เอาแนวคิดของโลกปัจจุบันไปทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีต

ผลของการไม่รู้จักอดีต ก็คือการไม่รู้จักตนเองในปัจจุบัน คนไทยมีการรับรู้ที่ผิดๆเกี่ยวกับตนเองตลอดเวลา และไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองกับโลกทั้งใบได้ว่า เกี่ยวข้องกันอย่างไร? สัมพันธ์กับคนอื่นในโลกใบนี้อย่างไร?

ดังนั้น สิ่งสำคัญ ต้องไม่ลืมว่า “ชาติ” เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและสมมุติขึ้นมา เพราะฉะนั้น ชาติ รวมไปถึงอัตลักษณ์ของชาติก็ย่อมปรับเปลี่ยนได้เสมอ ทำไมความเป็นไทยต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ เด็กแว๊น เด็กสก๊อย ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยหรอกหรือ ถ้าเราไม่เห็นเห็นเด็กสก๊อย เป็นส่วนความเป็นไทย เราก็จะไม่สมารถทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น หนัง เพลง ที่จะทำให้เราเห็น ความเป็นไทยอย่างที่มันเป็น เพราะเราเฝ้าแต่จะเห็นความเป็นไทยในแบบที่เราอยากให้เป็น

สรุปประเด็นสั้นๆ คือ
1. คนไทยขายป็อปปูล่าร์ culture ไม่ได้ พัฒนาไม่ได้ ไม่สามารถ สร้างผลงานศิลปะที่เป็นสากล เพราะการยึดติดกับความเป็นไทยที่ตายตัว
2. คนไทยไม่มีสำนึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นวิชาการมากพอ ยังศึกษาปวศ. ในฐานะที่เป็นเครื่องมือปลุกเร้าความรักชาติ
3. คนไทยขาดความรู้เกี่ยวกับ “คนอื่นๆ” ในโลกนี้ และไม่เห็นความเชื่อมโยง และการไหลเวียนของวัฒนธรรมในโลก มีแนวคิดต่อต้านทุนและโลกาภิวัตน์ หลงความเป็นไทย และความเป็นพุทธแบบผิดๆ
แล้วเมื่อไหร... วัฒนธรรมแบบไทย จะผงาดสู่เวทีโลก?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น